دلم یک کلبه میخواهد ...

دلم یک کلبه میخواهد درون جنگل پاییز

به دور از رنگ آدمها منو آواز توکاها

منو یک رود

منو یک کلبه ی پر دود

منو چای و کتاب حافظ وخیام

بدور از ننگ بدور از نام

چه غوغایی چه بلوایی

بسان برگ که از شاخه جدا گردد

درون من پر از شورش پر از فریاد....??

درون جنگل پاییز دلم یک کلبه میخواهد......??

/ 0 نظر / 29 بازدید