گاهگاهی که دلم میگیرد

گاهگاهی که دلم میگیرد

میگویم:به کجا باید رفت؟

به که باید پیوست ؟

به که باید دل بست؟

به دیاری که پر از دیوار است؟

حس تنهایی درون گوید : بشکن دیواری که درونت داری!

چه سوالی داری؟

تو  "خدا راداری "

و خدا اول و آخر با توست...

/ 2 نظر / 22 بازدید
عنایت

تو خدا را داری و خدا اول آخر با توست ............. زیباست درود بر شما

انسان

[دست][دست][دست]عالییییییییییییییییییییی