دلم یک اتفاق تازه می خواهد

دلم...

یک اتفاق تازه می خواهد!

نه مثل عشق و دل دادن..؛

نه در دام غم افتادن..؛

دگر اینها گذشت از ما!

شبیه شوق یک کودک...

که کفش نو به پا دارد

و گویی کل دنیا را...

در آن لحظه به زیر کفشها دارد،

دلم یک شور بی اندازه می خواهد!

با خودم تنها!

فقط گاهی...

دلم... یک اتفاق تازه میخواهد..!!

/ 2 نظر / 16 بازدید
عنایت

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] درود بر بانو فاطمه