ای‌ که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌

عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست

عشق‌ یعنی‌ مهر بی‌اما، اگر 

عشق‌ یعنی‌ رفتن‌ با پای‌ سر

عشق‌ یعنی‌ روح‌ را آراستن‌ 

بی‌شمار افتادن‌ و برخاستن‌

عشق‌ یعنی‌ تنگ‌ بی‌ماهی‌ شده‌ 

عشق‌ یعنی‌ ماهی‌ راهی‌ شده

در میان‌ این‌ همه‌ غوغا و شر 

عشق‌ یعنی‌ کاهش‌ رنج‌ بشر‌

عشق‌ یعنی‌ نان‌ ده‌ و از دین‌ مپرس‌ 

در مقام‌ بخشش‌ از آئین‌ مپرس‌

هرکسی‌ او را خدایش‌ جان‌ دهد 

آدمی‌ باید که‌ او را نان‌ دهد

هرکجا عشق‌ آید و ساکن‌ شود 

هرچه‌ ناممکن‌ بود ممکن‌ شود

 

مجتبی کاشانی

/ 0 نظر / 28 بازدید