در میان هر سیب

دانه محدودی ست

در دل هر دانه

سیب ها نا محدود...

چیستانی ست عجیب

دانه باشیم, نه سیب

/ 0 نظر / 27 بازدید